La Creu del Padró presideix l’accés sud del municipi de Sant Cugat venint per la BV-2429. De construcció contemporània és de tipologia grega amb els extrems en forma de flor de llis. En una cara hi ha inscrites les inicials JHS (Jesucrist) i a l’altra s’hi pot llegir un text que diu “Recuerdo de la Santa Misión 1940”. La Santa Missió era un projecte de l’Església catòlica en què es muntaven jornades multitudinàries en què els missioners adoctrinaven els fidels i que van prendre molta rellevància després de la Guerra Civil espanyola.

Pel que fa a la Creu de Massalliga, des del 1989 està enclavada al nucli de Puigcigró, però el seu emplaçament original era a redós d’una de les vies de comunicació més importants del territori, la Via Augusta. Durant la Guerra Civil espanyola va quedar pràcticament destruïda fins que es va recuperar a finals de segle XX.