Una de les activitats que no es poden deixar de fer en una visita a Sant Cugat Sesgarrigues és visitar el Camí del Pont. Sant Cugat Sesgarrigues es situa a la depressió del Penedès Central, de manera que una de les característiques del municipi és que és un paisatge fonamentalment pla, que només s’aixeca al sud amb la muntanya de la font del Cuscó.

Mentrestant, un entramat de rieres i torrents drenen i creuen el municipi, que es converteixen en elements estructuradors del paisatge. En aquest context l’any 2006, l’Ajuntament va impulsar un projecte d’adequació del camí, que discorre entorn del Torrent del Pont. Aquí s’hi poden observar diferents espècies vegetals i animals relacionades amb l’indret propi del Torrent, ja que és un espai on s’afavoreixen els processos ecològics. Fent un passeig pel camí, podrem observar des d’àlbers, figueres, heures i ginestes fins a dragons, abellerols, salamandres o eriçons, entre moltes altres espècies de la zona relacionades amb l’indret propi del torrent.