One of the elements of identity of the memory·cooperative study of the bread, built between the 1915 and the 1920, that was originally the Union store. During, the Civil war became a cooperative bakery, that only worked a few years as such. The year 1989 passa a ser propietat de l’Ajuntament i la reforma de l’any 2003 the conditions for holding a·lecció local amb una seleccionada mostra d’eines i utensilis del camp i del món rural en general, que gairebé són mers records en la memòria dels més grans i que gràcies a iniciatives com aquesta es poden conservar per mantenir viu el treball dels nostres avantpassats.